2015-05-22 12:04:00 от:

Лечението на натрапливото сексуално поведение е комбинирано. То включва приложение на медикаменти, психотерапия и групова взаимопомощ.

2012-11-26 20:53:00 от:

Модерният човек се стреми да живее на предела на възможностите си. Личностни, семейни и обществени проблеми и кризи тласкат все повече хора към опасния им капан.