2012-11-26 20:53:00 от:

Модерният човек се стреми да живее на предела на възможностите си. Личностни, семейни и обществени проблеми и кризи тласкат все повече хора към опасния им капан.