2014-06-06 16:19:00 от:

Как при дископатии квалифицираният специалист може да помогне за минути

2013-10-10 15:26:20 от:

Чрез квантовата терапия се задействат скритите възстановителни възможности на организма и се активират защитните му механизми срещу различни заболявания